Guia de Voluntariat

El voluntariat és una acció solidària i desinteressada que realitzen les persones de forma voluntària per a contribuir al benestar de la comunitat i ajudar a altres persones o causes.

El voluntariat implica dedicar el propi temps, habilitats i esforços en activitats que tenen com a finalitat millorar la qualitat de vida de més d’un col·lectiu, sense ànim de lucre ni compensació econòmica.

Així mateix, es configura com una forma de participació ciutadana activa que fomenta la solidaritat, el compromís social i el desenvolupament
personal.

Donada l’ essencialitat de la funció social que compleix el voluntariat, des de l’Ajuntament de Xàtiva hem realitzat esta guia per visibilitzar-lo i donar a conèixer les diferents entitats on es pot dur a terme el voluntariat.

Aquesta primera edició de la Guía prioritza les associacions de l’àmbit social i socio-sanitari i posteriorment s’actualitzarà per a afegir la resta d’entitats de voluntariat de la ciutat.

Descarrega-la ací!

Guia de voluntariat de l'Ajuntament de Xàtiva - Regidoria de Participació Ciutadana